Paasmaandag 10 april 1944

Deze tekst verscheen in Het Nieuwsblad, 3/07/2004 met als titel:

LEED DOOR GEALLIEERDE WOII-BOMMEN ERKEND
Gepubliceerd op: 3 juli 2004 (ingekort)

Zestig jaar na de bevrijding erkent de Belgische staat het lijden van de inwoners van 85 steden en gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst is er ook erkenning voor plaatsen die getroffen werden door geallieerde bommen.

Vlak na de oorlog kregen zo'n twintig steden en gemeenten het Oorlogskruis 1940-1945 voor de materiële en menselijke schade die ze hadden geleden. Minister van Landsverdediging André Flahaut keurde zopas de lijst goed van 85 extra steden en gemeenten die te lijden hadden onder het oorlogsgeweld, vooral door bombardementen door de geallieerden.

In Mortsel bijvoorbeeld stierven op 5 april 1943 936 inwoners onder Amerikaanse bommen. De Amerikanen dachten dat ze de Duitse vliegtuigfabrieken in het vizier hadden.
Op Paasmaandag 10 april 1944 lag een halve wijk rond het station in Merelbeke in puin. 428 inwoners kwamen om.
Om de aanvoer naar het front te belemmeren, gooiden de geallieerden in Kortrijk massaal bommen uit over het spoorwegknooppunt. Dat kostte in 1943 en 1944 ruim 400 levens.

Inderdaad, in de Flora-wijk rond het station van Merelbeke woonden ook vele Volckaert's en die waren dan ook onder de slachtoffers van het bombardement van de geällieerden. Ik probeer te achterhalen hoeveel van de 428 slachtoffers de familienaam Volckaert hadden. Tot nog toe heb ik 11 (nu 12 !) namen gevonden:

Het bombardement duurde ongeveer 20 minuten, maar nooit stierven zoveel Volckaert's op zo een korte tijd. De lijst houdt natuurlijk geen rekening met de vele familieleden van de Volckaert's die ook stierven samen met hen. Ik bedoel hiermee de echtgenoot of echtgenote, kinderen waarvan de moeder Volckaert heette, schoonouders, enz.

Op een » website over Merelbeke staat hetvolgende bericht:

De gemeente Merelbeke is vooral in 's lands geschiedenis bekend omwille van 2 felle bombardementen op het Vormingsstation Merelbeke. Op 10 april 1944 en op 3 mei 1944 hebben de geällieerden met een bommentapijt de landing van Normandië voorbereid (en dus het einde van Wereldoorlog II door de bevoorrading per spoor van de Duitse stellingen aldaar "lam te leggen". Dit is hen ook gelukt (hoezeer de Duitsers ook poogden om dit te verhullen door vrij snel al één spoor terug beschikbaar te maken voor sporadisch verkeer).


Deze pagina wordt binnenkort verder aangevuld met nog meer foto's en doodsberichten.
Dit zijn de eerste foto's van het bombardement op een bloemisterij van Volckaert. Klik op de foto om een grotere versie te bekijken.

Er werden ook een paar verhalen opgetekend van getuigen van het bombardement. Het eerste verhaal is de herinnering van Gilbert Vermeulen en het tweede is een verslag van Danielle Volckaert die 9 jaar was op het ogenblik van het bombardement.

Laatste update: 22 februari 2007