Volckaert en de Adelstand

Korte geschiedenis van wapenschilden (alg)

(overgenomen van Michael Soinne)

"(...) Familiewapenschilden onstonden omstreeks 1150. De ware oorsprong ligt bij de middeleeuwse krijgers en hun toornooien. De opkomst van de krijgsuitrusting (harnassen, helmen, ...) maakten de ridders niet meer herkenbaar in de strijd. Lezen en schrijven konden weinigen. Daarom lieten de ridders uit noodzaak hun berschermplaten (= wapenschilden) in felle kleuren beschilderen. Dit herkenningsteken was vanop grote afstand duidelijk waarneembaar.
Het toornooi stierf rond de 16de eeuw langzaam uit, maar de heraldieke wapenkunde ontwikkelde zich tot een kleurrijke decoratieve kunst. De mode kwam op gang dat iedere familie een eigen wapen begon te voeren. Men redeneert dus fout als men veronderstelt dat enkel de adel een wapenschild had. Brieven, oorkonden, siervoorwerpen tot grafzerken toe, werden met wapenschilden versierd. Duizenden oude akten werden met een wapen bezegeld (...)"

Het wapenschild van de graven van Welden zag er als volgt uit:
BLAZOEN: 3 sterren van goud (2-1), verzegeld van 9 blokjes van zilver, geplaatst 3,3,3
HELM: verguld
HELMKAM: een ster van goud ("entre un vol a l'antique de quelles et d'or")

Het voormalig wapenschild van de afstammelingen van Frederic-Francois Volckaert is het hedendaagse wapenschild van de Oostvlaamse gemeenten De pinte en Zevergem.
Doorheen de eeuwen is het aantal sterren hetzelfde gebleven, terwijl de vorm 4-,5-,6- (zelden 7- of 8-) puntig wordt afgebeeld. Het aantal blokjes zilver ("billets d'argent) is wel verscheidene keren veranderd.
Opgemerkt dient nog te worden dat het wapenschild van de Volcaerts te Cantecroy van een vroegere periode stamt dan dat van de graven van Welden. De 2 blazoenen zijn ten andere zeer verschillend.

Laatste update: 07 dec 2006


Valid XHTML 1.0 Transitional