DE BETEKENIS VAN DE NAAM

De door dr. Frans Debrabandere geciteerde vormen zijn:

Volckaert(s),-aers, Volkaert(s), Volkhardt, Volcaer(t)s, Volekaert, Val(c)kaert, Walcart, Vockaert, Foeckert, Fockaert, Focquaert, Foccaert, Foc(c)art, Voka(e)r, Foucar,-art(e),-aer(t), Fourcart, Fouquaa(e)rt, Fouq(u)uaet, Foucq(u)aert, Fouchard.

De naam staat gedefinieerd als:

Patroniem van de Germaanse voornaam "fulka-hardu", wat "volk-sterk" betekent; Folkhard, Fulcardus, Folkardus.

Interessant om weten is dat het geslacht Volckaert tot één der oudste patriciërsfamilies van Antwerpen behoort. Eén van hun bezittingen was een kasteel te Cantecroy. Deze edelen konden tevens pronken met hun wapenschild. Meer hierover in een latere update.

Laatste update: 13 februari 2005