Het kasteel Cantecroy was een tijdje het eigendom van de familie VOLCAERT of VOLKAERT. Op een paar websites is hierover wat uitleg te vinden.

Ik maak hieronder een kleine samenvatting van wat ik gevonden heb.


Op de website van de » stad Mortsel is hetvolgende te vinden over het » kasteel Cantecroy:

Cantecroy is één van de oudste burchten van de Antwerpse regio. De vermoedelijke oorsprong gaat terug tot een Frankische nederzetting in het Karolingische tijdperk. Arnoldus van Canticrode werd genoemd bij de ondertekening van een charter in 1239. Het domein werd vermeld bij de verkoop van een stuk land door de toenmalige eigenaar, ridder Welter Volcaert, financier en grondspeculant (de familie Volcaert werd beschouwd als één van de zeven machtige Antwerpse geslachten).

In 1284 werd Welter Volcaert door Hertog Jan I van Brabant tot rentmeester van het hele hertogdom aangesteld. Jan II bevestigde de zoon Wouter Volcaert in al zijn functies. Op zijn rentmeesterschap kwam er echter kritiek. Opdat men hem niets ten laste zou kunnen leggen, droeg hij al zijn goederen, Cantecroy inbegrepen, over aan hertog Jan II van Brabant. Zijn jongste zoon Laureis werd tot ridder geslagen na zijn moedig gedrag in de slag bij Woeringen in 1288. Hij sneuvelde echter in de Guldensporenslag, strijdend voor het Franse leger.

Ook in de » historiek van de stad Mortsel staat een kleine vermelding:

Tot aan de Franse Revolutie heeft Mortsel doorgaans als leen afgehangen van de hertogen van Brabant. Sinds 1291 hadden deze ook de hand weten te leggen op het vrijgoed (allodiaal bezit) Cantecroy, tot dan toe eigendom van de Volcaerts. Tot het begin van de 16e eeuw bleven de lenen Cantecroy en Mortsel in handen van de heren van Ranst. Zij waren het die Cantecroy tot een echte burcht herschiepen.

Meer foto's van het kasteel zijn te zien op deze website van Belgiumview:

Laatste update: 13 februari 2005