Volkaertslei en het Hof Kandonklaar te Wommelgem.

Het verhaal volgens Eddy Smits:

Volkaertslei: op 4 januari 1934 genoemd naar August Paul Frans Volkaerts, eigenaar van het hof Kandonklaar en omliggende gronden. Hij werd in Duffel geboren op 15 oktober 1882 als zoon van Louis Volkaerts en Adeline Van Pelt, die ook het hof Kandonklaar bewoonden (van 1903 tot 1919). August P.F. Volkaerts huwde te Antwerpen op 10.4.1913 met Joanna Elvira De Tremmerie (º Antwerpen 8.4.1893). Het echtpaar had één dochter : Maria Clara  (º Antwerpen 16.03.1914).

8 december 1935 : Wijding van de O.L.Vrouwkerk op Kandonklaar.
Op de foto van links naar rechts : pastoor Bossaerts, bisschop Van Cauwenbergh, kapelaan Stas, schepen A. Claessens, burgemeester K. Hoeyberghs, schepen J. Vermeerbergen, Stan Mertens en half verdoken Theophile Beirens, die organist zou worden in de nieuwe kerk.

Louis Volkaerts zag het levenslicht in Lier op 20.8.1844 en huwde op 17.9.1878 met Adeline Van Pelt (º Brussel 17.3.1856 / †Antwerpen 9.6.1912). Naast een zoon August Paul Frans had het echtpaar ook een dochter, Rita (º Lier 7.7.1879), die in Wommelgem in de echt verbonden werd met E.F.J. Pittevil op 4.2.1911.
Louis Volkaerts is op 25 oktober 1919 vertrokken naar Antwerpen, Leopold de Waalstraat 36. Hij verhuurde het hof Kandonklaar dan aan kunstschilder Jos Schippers. In het hoveniershuisje van het hof woonde in 1896 het echtpaar Franciscus Michiels (º Tongerlo 6.8.1870) - Maria Van Houdt.
Samen met zijn zoon Josephus (º Wommelgem 1.6.1898) heeft hij, op last van August Paul Volkaerts, twee wegen (zonder riolering of verharding) aangelegd, namelijk de Volkaertslei en de Maria Clarastraat.
Kunstschilder Jozef Karel Schippers werd in Antwerpen geboren op 13 oktober 1868 en huwde aldaar op 18.6.1895 met Maria De Martelaere (º 31.7.1872). Schippers had een voorliefde voor het schilderen van dieren, vooral apen. Na zijn dood († Deurne 31.12.1950) werden zijn werken aan hoge bedragen geveild.
In de tussentijdse periode der twee wereldoorlogen zette men zich op Kandonklaar in tot oprichting van een hulpparochie. In 1934 kreeg Volkaerts de toelating de twee genoemde straten in zijn domein aan te leggen. Van zijn kant schonk hij aan de gemeente het hoveniershuis (voor de inrichting van een voorlopige pastorie) met garage (noodkapel) en gronden voor de aanleg van een kerkhof en voor de bouw van een kerk en school.
Op 29 april 1935 werd de school geopend en verscheen in het Staatsblad van 20 mei 1935 de officiële oprichting van de kapelanij O.L.Vrouw Boodschap. Omer Stas werd benoemd tot kapelaan. De noodkapel werd op 16 juni 1935 gewijd door deken Lens. August Paul Volkaerts had als voorwaarde gesteld, dat binnen de twee jaar een kerk moest gebouwd worden. Dat zou evenwel heel wat vroeger het geval worden. Architekt van Ravenstein uit Turnhout, werd met het tekenen der plannen gelast. Het bisdom keurde een eerste plan af, omdat het gebouw «te veel kerk is».
Een tweede plan kreeg de goedkeuring en de werken werden toevertrouwd aan Cyriel Van der Voort uit Wijnegem, mits de som van 112.987 fr. Op 8 september 1935 vatte hij de werken aan en op 8 december van hetzelfde jaar nog kon de kerk gewijd worden door Mgr. Van Cauwenbergh. De grenzen van de kapelanie werden omschreven als volgt : «ten noorden : de grens van Wijnegem; ten westen : de grens van Deurne; ten zuiden : de as van de Aeszaklei\(Herentalsebaan) tot aan de Hofstraat; ten oosten : de as van de Uilenbaan tot aan de Rollebeek».
In 1945 werd de grens langs de oostzijde gewijzigd als volgt : «Herentalsebaan tot aan de Rollebeek, uitgezonderd de Ternesselei vanaf Guddegemstraat inbegrepen»

Laatste update: 06 februari 2005