STRAATNAMEN

1 - Leonce Volckaert dreef te Merelbeke

Leonce volckaert was een verzetstrijder tijdens de tweede wereldoorlog. Hij werd aangehouden door de duitsers en naar een concentratiekamp gestuurd. Hij overleefde het kamp niet. Na de oorlog werd als hulde aan hem een zijstraat van de Hundelgemsesteenweg naar hem genoemd.

Hier enkele foto's van de straat en naambord.


2 - Volkaertslei te Wommelgem.

Diego Sas van dienst jeugd, Gemeentebestuur Wommelgem schrijft over Volkaertslei:
"alvorens het hof "Kandonklaar" aangekocht werd door de kloosterorde der zusters Annonciaden v.z.w.d. Huldenberg, was dit gebouw eigendom van de heer Jan Gommaar Maria Volkaerts (geboren te Lier op 26.08.1844). De straat tegenover de herberg "De Warande" is, als dank aan de pionier tot oprichting der hulpparochie van de O.L. Vrouw Boodschap en eigenaar der gronden aldaar, naar hem geheten (1934)."

Van de heer Eddy Smits kregen we ook een verhaal over de geschiedenis van de Volkaertslei en het hof Kandonklaar. Deze versie is toch wat verschillend van de versie van Diego Sas. Op deze pagina kan je het andere verhaal vinden.

3 - Volkaertstraat en Volkaertwegel te Dendermonde.

Hier een paar foto's van de Volkaertwegel.


4 - Volkersweg te Kalmthout.

Jean Bastiaensen van het Gemeenteachief Kalmthout schrijft ons hetvolgende: "Wij hebben te Kalmthout een straatnaam "Volkersweg". Deze heet zo omdat vroeger, in de 16de eeuw, de omgeving "volckaerts lant" genoemd werd. De oorsprong hiervan is niet geweten. Er woonde geen Volckaerts en het is ook niet bekend dat de eigenaar van het perceel een Volckaerts was."

5 - Wouter Volcaertstraat te Mortsel

» Te lezen op de website van Mortsel:
"Walterus Volkart, burgensis Antwerpiensis" wordt voor het eerst vermeld in mei 1261. In 1282 werd aan "Dominum Walterum, militem, nepotem meum, dictum Volcart" samen met de abt van Sint-Michiels, de uitvoering van het testament van Johannes Villicus, zijn oom, toevertrouwd.
Hij was dus verwant met de hertogelijke ambtenaren, de amman- of villicusfamilie, de eerste geldelijk rijke familie van Antwerpen.
Wouter Volcaert zelf was een voornaam financier die, profiterend van de stijging van de grondwaarden, in het snel ontwikkelende Antwerpen, rijk geworden was. In 1264 werd hij te Antwerpen in een akte "e;oppidanus noster"e; genoemd en een jaar later was hij amman van deze stad want in 1268 heette hij "Walterus Folcardi Villicisseu ammanus Ant." In 1277 droeg hij de titel van ridder, drie jaar later was hij schout van Antwerpen en op 18 april 1284 verhief Hertog Jan I hem tot rentmeester van het hertogdom. Dit ambt bekleedde hij wanneer hij op 15 februari 1289 een akte liet opstellen, waarin voor de eerste maal zijn huis werd vermeld: "Datum et actum in domo dicti domini Walteri apud Cantincrode ..."
Na de dood van de oude hertog, opgevolgd door zijn zoon Jan II, ontstond wantrouwen en op 13 oktober 1295 droeg Wouter Volcaert samen met zijn drie zoons Wouter, Jan en Laureis, al zijn bezittingen over aan de hertog, ook deze van Cantincrode en van Mortsel met de windmolen aldaar.
Na 1296 verdwijnt Wouter Volcaert van het toneel van de geschiedenis, ons in de onzekerheid latend over zijn verder leven en dood.
» Voor de ligging van de Wouter Volcaert klik hier. De straat ligt namelijk vlakbij de luchthaven van Antwerpen.

Laatste update: 15 mei 2005