De 7 schaken Het lijkt wel een vreemde combinatie: Een stripverhaal van » Suske en Wiske en de sage over de ontstaansgeschiedenis van de naam van de stad Antwerpen. Toch heeft dit allemaal iets met de familie VOLKAERT te maken. Laat mij het even uitleggen:

In het stripverhaal van Suske en Wiske met de naam "De 7 Schaken" (Rode reeks no. 245, 1e druk: september 1995), wordt de sage over de naam van de stad Antwerpen uitgelegd.
Laat mij hier een deel van de tekst hernemen met de uitleg bij no. 245. De volledige tekst kan je » hier vinden.


Hoe kreeg de stad Antwerpen haar naam?
Er bestaan verschillende sagen en de bekendste is die van Jean Lemaire des Belges van rond het jaar 1512. In deze versie van de sage was Silvius Brabo, een Romein, wapenmaker en tevens vriend van de veldheer » Julius Caesar (º 100 voor Chr. - † 44 voor Chr.). Na de succesrijke veldtochten tegen de Galli‘rs verpoosden de twee in Kleef. Brabo verveelde zich stierlijk en ging op zekere dag op jacht. Plots zag hij op een rivier een zwaan die een boot voortsleepte. Hij sprong erop en liet zich meeslepen. De zwaan stopte bij een kasteel. Hier hield men Swane, de zus van Caesar en tevens weduwe van de koning van Tongeren, gevangen. Brabo bevrijdde haar en vroeg haar om haar hand. Ze trouwden met elkaar en Brabo kreeg van Julius Caesar als huwelijkscadeau het land tussen de Oostzee en het land der Nerviërs. Brabo was zo de eerste hertog van de streek, die men naar hem noemde: Brabant.
In die tijd leefden aan de rivier de Schelde de Oude Belgen rustig van de jacht, visvangst en handel, totdat de reusachtige Druon Antigoon kwam. (Volgens andere bronnen is de brute reus "geleend" uit de Griekse heldensagen. Ook hier is er een reus te vinden die uit plezier mensen ledematen afhakte.) Hij vestigde zich, bouwde een kasteel en hief tol op alle scheepsgoederen die langs de Schelde werden vervoerd. In het begin ging alles goed, totdat zijn eisen op tol steeds hoger werden. Degene die er niet aan voldeed werd meteen de hand afgehakt. Onder de slachtoffers van de reus waren ook verscheidene mannen van Silvius Brabo.
Brabo wilde er het fijne van weten en ging de reus opzoeken. Op zijn tocht ontmoette hij zeven jongelingen: Willmaers, Impegem, Paepe, Aleyns, Volkaert, Bode en Hoboken. Deze wilden trouwen, maar hadden niet genoeg geld. Ze wilden dat verdienen door dierenhuiden te verkopen. Als transportmiddel hadden ze een schip, maar ze wilden niet de tol aan Druon Antigoon betalen. Zodoende besloten ze de reus te doden en Brabo kwam hen gelegen. Zo gezegd, zo gedaan! Terwijl de reus de huiden aan het tellen was sprongen de jongelingen te voorschijn en met hun kruisbogen schoten ze de reus overhoop. Na dit bloederige tafereel hakte Brabo de reus de hand af en wierp ze in de Schelde. Aan deze handworp ontleende Antwerpen dus haar naam. Na verlost te zijn van de tirannie van de reus werden de zeven dappere jongelingen stamvaders van de belangrijkste families in Antwerpen met zeer hoge stedelijke functies.
Brabo ging met Julius Caesar terug naar Rome. Daar werden beiden vermoord in het jaar 44 voor Christus door » Brutus, de aangenomen zoon van Julius Caesar, en zijn samenzweerders uit de Romeinse senaat.
In het familiewapen van de zeven jongelingen zijn altijd schaakborden afgebeeld, zo kregen de jongelingen de naam: de zeven schaken.

Laatste update: 13 februari 2005